Skip to main content

Vejledning til Objektsikring Boksrum og Boksdøre

Når man skal vælge boksrum og boksdør, skal man indledningsvis vurdere, hvad man vil sikre, og hvad man vil sikre imod. Fra start skal man også vurdere, om man både vil brand- og tyverisikre eller kun vil brandsikre eller kun tyverisikre. Efterfølgende skal man overveje om man vil lave et modulært og flytbart rum (også kaldet elementboksrum) eller få støbt og opbygget et permanent rum.

Vælg det rigtige boksrum og boksdør

Når man har fundet ud af hvilken boksrumstype man skal bruge, skal man efterfølgende beslutte sig for, hvordan boksdøren skal aflåses.

Man skal også overveje belysning, ventilation med mere. Alle gennemføringer til boksrummet skal laves specielt så de modsvarer sikringsniveauet af boksrummet.

Den sidste ting man skal tage højde for og være opmærksom på er, at boksrum og boksdøre er tunge. Det betyder, at der oftest skal anvendes specialtransport, men også at gulvet skal kunne klare belastningen.

Vi håber denne vejledning hjælper dig til den rigtige beslutning.

Anbefalinger af sikkerheds klassifikationer til værdiopbevaringsenheder

Valg af værdiopbevaringsenhed afhænger i stor udstrækning af den værdikoncentration, der skal være i enheden sammenholdt med den øvrige sikring, der er i bygningen og de omkringliggende omgivelser, hvor enheden skal placeres samt en generel

Valg af boksrum og boksdør afhænger i stor udstrækning af den værdikoncentration, der skal være i rummet sammenholdt med den øvrige sikring, der er i bygningen og de omkringliggende omgivelser, hvor rummet skal placeres samt en generel risikovurdering. Howeni Standard kan være behjælpelig med udfærdigelsen af risikovurderingen.

Valg af sikringsniveau er oftest individuelt. I praksis er der ikke den store prisforskel på komplette boksrum i Grade 1 til 3. Howeni Institute anbefaler derfor som minimum Grade 3 – specielt fordi sikringsniveauet er noget højere i denne klasse. Howeni Eurosafe leverer typisk rum i sikringsniveau Grade 3, 5 og 7.

Ud over sikringsniveau skal man vælge aflåsning, og her vil det som oftest være mest praktisk at vælge en elektronisk kodelås med eller uden adgangskontrol og tidsforsinkelse. I nogle tilfælde leveres tidslåse, hvilket betyder at boksdøren kun kan åbnes på bestemte tidspunkter.

Kodelåsene kan også integreres med alarmsystem, generere random koder (nye koder hver gang) eller eventuelt være programmeret så man skal bruge to koder (så der skal være to personer til stede samtidigt før man kan åbne døren).

Ofte skal der være flere låse på boksdøren for at leve op til klassifikationen.

Endelig skal man huske, at man bør få udarbejdet en installationserklæring. Howeni Eurosafe kan være behjælpelig med udfærdigelsen af en installationserklæring.

risikovurdering. Howeni Standard kan være behjælpelig med udfærdigelsen af risikovurderingen.

Som tommefingerregel vil vi anbefale følgende klassifikationer på værdiopbevaringsenheder (alle testet efter 1143-1 eller 1143- 2) til segmenterne:

 • Private – Grade 0 eller Grade 1
 • Detailhandel – Grade 1 eller Grade 3
 • Virksomheder – Grade 1
 • Institutioner – Grade 0 eller Grade 1

Brandsikring af boksrum

Ønsker man også, at boksrummet skal yde brandsikring, skal den supplerende være testet til dette. I figuren i vejledningen vises, at der er forskellige varmefølsomheder på eksempelvis datamedier og papir.

Boksrum kan som udgangspunkt udelukkende brandsikre dokumenter og papirer.

Rummet skal være testet efter standarderne NT Fire 017 eller EN 1047-1 og være klassificeret 60P, 90P eller 120P hvilket modsvarer til den tid (antal minutter), hvor rummet som minimum er brandsikkert.

Tests af uvildige testinstitutter

Normalt gennemføres tests af akkrediterede og uvildige testinstitutter – men desværre ER der forskel på kvaliteten af de forskellige testinstitutter internationalt. Det betyder, at eksempelvis et produkt kan blive klassificeret som EN Grade 2 i et testinstitut, mens det samme produkt kan blive klassificeret som et EN Grade 1 i et andet testinstitut. I Howeni Eurosafe er vi særdeles opmærksomme på denne problematik.

Den nu nedlukkede Skafor standard (man testede her boksrum og boksdøre op til Skafor Rød klasse hovedgruppe 2 – primært til våbenopbevaring) var en decideret ”human test”, hvor man i stor udstrækning brugte testlederens erfaring ved testen. Eneste ”begrænsning” var valg af værktøj.

Ved EN standarden beskriver man i højere grad, hvordan der skal testes, og det er i dag den bedste standard, der findes.

Når man taler gennembrudstid på boksrum og boksdøre, skal man være opmærksom på, at man ved de fleste moderne standarder reelt udelukkende medregner effektiv arbejdstid. Derfor stoppes tiden undervejs når man planlægger og evaluerer konkrete tiltag – tiden er kun aktiv, når der effektivt bearbejdes på boksrummet eller boksdøren.

I EN normen 1143-1 (værdiopbevaringsenheder samt boksrum og boksdøre) og 1143- 2 (deponeringsskabe) testes med alt det professionelle værktøj, der findes. En ”professionel pengeskabstyv” bruger i dag langt mere avanceret værktøj, end det man anvendte i Skafor standarden under betegnelsen ”Standardtyv”.

Ud over indbrudstest kan man bestille en test, hvor boksrum og boksdør testes mod eksplosion – og dermed får efternavnet EX ved Grade angivelsen. Tilsvarende kan man bestille en test mod diamantboresikring – og dermed får det supplerende efternavn CD ved Grade angivelsen.

Certifikat på brandtest og indbrudstest af boksrum og døre

Man kan se om et boksrum og boksdør er indbrudstestet og/eller brandtestet ved at finde et certifikat på den indvendige side af rummet og/eller dør. Er der ikke noget certifikat, er produktet som tommelfingerregel ikke testet og bør ikke anvendes til brand- eller tyverisikring.

Der er entydige krav til hvilke og hvor mange nøgle- og/eller kodelåse, man skal anvende i de forskellige klasser og typer værdiopbevaringsenheder.

Installation og montage

Boksrum og boksdøre vejer som oftest flere tons og er endvidere typisk af en størrelse så de ikke umiddelbart kan flyttes eller fjernes. Når det er sagt, så har vi i Howeni Standard flyttet et komplet boksrum på over 20 tons fra Jylland til Sjælland. Man er altså som minimum nødt til også at forholde sig kritisk overfor placering.

En helt basal forholdsregel med boksrum er, at de sjældent bør placeres umiddelbart op af ydervægge da det kan medføre at man udefra kan angribe rummet.

Der bør altid udarbejdes en installationserklæring og alle montører bør som minimum være uddannede og godkendte til at udføre certificerede fastboltninger af værdiopbevaringsenheder (en del af SikkerhedsBranchens kvalitetssikringssystem).

Der findes EN certificering til montører af boksrum og det er selvfølgelig det bedste.

Under alle omstændigheder kræver produktets endelige godkendelse at montøren ér certificeret. Certifikatet bliver ganske enkelt ikke monteret ab fabrik – men monteres først når produktet er installeret.

Hvis man vælger at få støbt og opbygget et permanent rum findes der leverandører som tilbyder at levere alle komponenter samt projektlede (eventuelt også montere), således at man kan bygge rummet med lokal arbejdskraft og efterfølgende få rummet klassificeret.

Dette kan være en fordel hvis man eksempelvis har behov for større fleksibilitet omkring montagetidspunkt eller allerede har bygningsfolk gående på en byggeplads med stor erfaring i at arbejde med beton.

Et klassificeret boksrum har klassificerede elementer på alle 6 sider. Nogle vælger at anvende et reduceret sikringsniveau i gulv, hvilke typisk er meget kraftige stålplader. Dette bør kun ske efter en risikovurdering.

Sikringsrum kontra boksrum

Man må ikke sammenligne sikringsrum med boksrum.

Kort sagt bør bygningsdele klassificeret til skalsikring ikke anvendes til egentlige boksrum – sikringsniveauerne for boksrum er langt højere og der er langt hårdere krav til klassifikationen.

Eksempel: Et sikringsrum opbygget efter EN 1627 TIL 1630 RC Klasse (modsvarer den oprindelige Skafor Rød hovedgruppe 1) vurderer Howeni Institute at have en EPG (Estimeret professionel Gennembrydningstid) på 6 til 10 minutter. Et tilsvarende rum opbygget efter EN 1143-1 i Grade 3 vil have en EPG på 30 minutter.

Elementboksrum består eksempelvis af elementer med en bredde på 550mm som følger:

 • EN Grade III – klassificeret med 120 RU.
 • Vægtykkelse 70mm specialbeton – Vægt ca. 215 kg. pr. kvadratmeter
 • EN Grade V – klassificeret med 270 RU.
 • Vægtykkelse 70mm specialbeton – Vægt ca. 229 kg. pr. kvadratmeter
 • EN Grade VIII – klassificeret med 825 RU.
 • Vægtykkelse 100mm specialbeton – Vægt ca. 326 kg. pr. kvadratmeter

Hvad de enkelte elementer indeholder og hvordan de er konstrueret er forretningshemmeligheder.

Støbning af boksrum

Hvis man vil støbe et boksrum ’in situ’ skal man være opmærksom på flere forhold. Er boksrummet eksempelvis en del af bygningen – også rent statisk i forbindelse med blandt andet belastning af etageadskillelse – skal det beregnes og udføres i henhold til dette og ikke blot i forhold til indbrudsmodstandsevnen og/eller brandsikringen. Spændvidde af loftet bør eksempelvis også overvejes. Når man normalt bruger bokselementer ’forer’ man et eksisterende rum, og det vil sige at elementerne ikke har bærende funktion i forbindelse med sædvanlig etageadskillelse.

Vi har nedenstående beskrevet hvordan man kan støbe et boksrum ’in situ’ tilsvarende EN Grade V (1143-1). Den samlede konstruktion opbygges på 100 mm plus en sikkerhedsmargen på 25 mm. Samlet tykkelse 125 mm.

Opskriften på støbematerialer er:

 • Inducast 3000 – 1200kg pr. kubikmeter Tørmiks der blandes med vand
 • Basalt 2/5mm – 800kg pr. kubikmeter Bjergart bestående af silikater•
 • Bauxite 5/8mm – 450kg pr. kubikmeter Bjergart bestående af aluminium
 • Stålfibre 0,4 x 12,5mm 200kg pr. kubikmeter

Disse støbes med armeringsnet 200/200 Ø10mm samt armeringsnet 100/100 Ø8mm som fuldsvejses i alle samlinger.

En certificeret løsning kræver at der anvendes en leverandør og projektleder der er certificeret af EN og alle materialer skal være godkendte. Man kan lave en løsning ”som EN Grade V” løsning med ovenstående materialer og tilsvarende kan vi designe løsninger i andre sikringsniveauer. Men ofte vil det være billigere og langt nemmere at lave en konstruktion i elementer.

EN Standarden

EN standarden er den samme som for værdiopbevaringsenheder og er opdelt i 14 Grades fra 0 til 13. Normalt beskrives klassifikationen med Romertal.

Hver Grade har et bestemt antal RU-point (RU betyder Resistance Unit). RU scoren afgør i hvilken EN Grade boksrum og boksdør klassificeres. RU beregnes ved at tiden ganges med en ”værktøjsværdi”. I en test kan der anvendes tre forskellige kategorier af værktøj; A, B eller C. C står for det mest kraftfulde værktøj. I hver kategori er der omkring 10 forskellige styk værktøj.

Et eksempel på en test kan derfor være: RU startomkostning for værktøjskategori B + (tid x værktøjsværdi B1, B2 og B3) = RU (i B kategori) + eventuelt startomkostninger for værktøjskategori C + (Tid x Værktøjsværdi C1, C2 og C3) = RU (i C kategori). Summen af disse RU værdier anvendes til klassifikation af boksrum og boksdør.

Denne beregningsmetode medfører, at det er umuligt at give et entydigt svar på indbrudsmodstandsevne opgjort i tid på EN klassificerede boksrum og boksdøre – med mindre man har testrapporten.

Den tid man ser på tegninger, drøfter angrebsmetoder og bestemmer hvilket slags værktøj der er bedst etc., er ikke inkluderet i den egentlige tidstagning til testen.

En test af en Grade 3 boksrum og boksdøre tager normalt en hel dag – selvom den endelige konklusion er, at enheden kan åbnes på 15 minutter.

Sammenligning og skema

I vejledningen er der et skema der overordnet set viser, hvilke sikringsniveauer vi anbefaler (grøn) og ikke anbefaler (rød).

Kolonnerne indeholder beskrivelse af de forskellige sikringsniveauer fordelt efter EN standarden. Rækkerne beskriver, hvorledes de sammenlignelige standarder er placeret i forhold til EN standarden samt eksempelvis gennembrydningstider.