Sikring af mennesker og værdier siden 1963

 

 

Kropsbårne

Kameraer

 

 

At sige, vi lever i en digitaliseret verden, er ingen nyhed. For 15-20 år siden var det en tilfældighed, om nogen havde et kamera på sig, når der skete noget uventet. En trafikulykke, en brand eller måske et bankrøveri.
I dag har næsten alle et kamera med sig – ung som gammel. Og ikke nok med det, i løbet af sekunder kan et billede offentliggøres på nettet, så alle og enhver kan se det.

Download Vejledning_Kropsbårne_Kameraer

Er det godt? Ja, i en vis udstrækning.
Er sandheden offentliggjort?  Ja, afsenderens version af sandheden.
Er billedet eller filmen ægte? Det kan være svært at afgøre.
Er dette et problem? Absolut!

Denne vejledning handler, om hvordan kropsbårne kameraer kan være med til at dokumentere hændelser, og hvad det kan betyde for arbejdsmiljø, retssikkerhed samt sikring og sikkerhed for alle implicerede parter. Vi håber, at vejledningen giver dig et større overblik over mulighederne. Vejledningen er målrettet myndigheder, sikringsansvarlige, sikringsrådgivere og andre.
Definition kropsbåret kamera (kropskameraer): Kamera som følger en person. Kan bæres på torso, hoved eller som brille.

Lovgivning
I Danmark er der flere love, som vedrører TV overvågning:

 • Lov om TV-overvågning (omfatter kun privates brug af TV-overvågning).
 • Persondataloven (omfatter brug og opbevaring af optagelse og billeder).
 • Straffeloven § 232 (blufærdighedskrænkelse), § 263, stk. 1, nr. 3 (freds- og æreskrænkelser), og § 264a (uberettiget tv-overvågning).
 • Forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper.
 • Arbejdsretlige regler og principper.

Kropsbårne kameraer (også kaldet kropskameraer) er ikke omfattet af TV-overvågningsloven idet optagelsen startes og stoppes med et tryk på kameraet, som på en smartphone eller et almindeligt kamera som kan optage film.

Det siger persondataloven om optaget materiale:

 • Optaget materiale skal beskyttes mod uvedkommendes kendskab eller misbrug.
 • Optagelser skal slettes senest 30 dage efter optagelse, medmindre optagelser indgår i en tvist. I dette tilfælde må optagelser gemmes ud over de 30 dage.
 • Personen/personerne der er på optagelserne skal underrettes inden 30 dages fristen udløber.
 • Den person/personer tvisten drejer sig om, har ret til efter anmodning, at få udleveret en kopi af optagelserne.
 • Alle disse krav skal opfyldes i både kameraet, hvor der er intern hukommelse, men selvfølgelig også der hvor data gemmes.

Flere kropsbårne kameraer optager også lyd. Det siger straffelovens § 263 om lydoptagelser:

 • Det er forbudt, at aflytte og optage lyd med mindre aflytningen eller optagelsen sker med samtykke fra mindst en af del-tagerne i den samtale, der aflyttes eller optages.

Kropsbårne kameraer er ikke omfattet af straffeloven, da optagelsen startes og stoppes med et tryk på kameraet og dermed sker med samtykke af mindst en person.

Politiet og andre myndigheder
Politiet har videre beføjelser end alle andre. Politiet er reguleret af lovgivning og domstolene. Myndigheder er ikke omfattet af TV-overvågningsloven, da den kun regulerer privates brug af TV-overvågning. Myndigheder er omfattet af persondataloven, især § 5, proportionalitet, saglighed og god databehandlingsskik og § 6-8 som omhandler behandling af personoplysninger. Der er krav om, at overvågningen skal være sagligt begrundet og må ikke ske på offentlige arealer med almindelig færdsel.

Kort sagt
Kropsbårne kameraer er lovgivningsmæssigt vurderet som smartphones, men blandt andet kravene i persondataloven stiller indirekte krav til at data sikres i kameraet og til stadighed beskyttes mod uvedkommende.
Tilsvarende bør det være tydeligt markeret på kameraet, når der optages - og der bør eventuelt suppleres med skiltning - enten på uniform eller kameraet.

Anbefalinger til et kropsbåret system
Hvis et kropsbåret kamera skal bruges til at optage hændelser, som senere måske skal anvendes som bevis eller dokumentation af et hændelsesforløb, skal flere krav opfyldes:

 • Det skal være tydeligt for alle i nærheden af kameraet, om der optages eller ej. Dette kan være i form af lampeindikation, for eksempel rødt lys.
 • For at beskytte optagelserne må det kun være muligt at fjerne optagelserne fra kameraet under kontrollerede forhold. Det kan være i en dockingstation eller via Wi-Fi-forbindelse til en forudbestemt server.
 • Optagelser skal være sikret i selve kameraet for at beskytte dem mod uved-kommendes kendskab eller misbrug.
 • Optagelserne skal være tidsstemplet, som det kendes fra konventionelle TVO-anlæg, for at udelukke manipulation (redigering) med optagelserne.
 • Server, og eventuel tilhørende software, skal være sikret på samme måde som kameraet.
 • For at undgå problemer, bør man kræve at kameraet er justeret til samme lysfølsomhed som det menneskelige øje. Hvis kameraet er bedre end det, kan man ende med at optagelserne ikke er troværdige, da man med dagens teknologi reelt kan optage brugbare billeder i mørke.
 • Kameraet bør have en opløsning på minimum 480 pixels. Over 5000 myndigheder anvender omkring 2 millioner kameraer med denne opløsning og det er ikke nødvendigt med en højere opløsning.
 • Kameraet bør have en pre-event buffer på minimum 30 sekunder, der medfører at kameraet også gemmer optagelser minimum 30 sekunder før det aktiveres.
 • Kameraet bør være ekstremt enkelt at aktivere og deaktivere, da det ofte skal aktiveres i 'stressede' situationer.
 • Kameraet skal være solidt, da det ofte anvendes i hårde miljøer.

Eksempler og effekt
Det unikke ved et kropsbåret kamera er, at bæreren har hænderne fri til at udføre sit arbejde som at:

 • Beskytte og hjælpe
 • Retsforfølge kriminalitet
 • Dokumentere et gerningssted
 • Forsvare sig
 • Pågribe en mistænkt
 • Observere under bevægelse
 • Slukke en brand
 • Behandle sårede
 • Interviewe personer
 • Lede efter gemt narkotika i et køretøj
 • Kontrollere levnedsmiddelhåndtering
 • Med flere

Der leveres kameraer som kan bæres på torso, hoved eller som brille. Hvilken løsning man vælger, afhænger af i hvilket miljø kameraet skal anvendes. Generelt giver løsninger monteret på hovedet større mulighed for at følge kamerabærerens observationer men også et mere uroligt billede.

At kunne dokumentere en hændelse har mange positive sider, idet man efterfølgende kan bevise hvad der er sagt og gjort. Det medfører, eksempelvis indenfor politiet en reduktion i samfundsudgifterne på grund af at:

 • Situationer ikke vil eskalere til voldelig adfærd i ukontrolleret omfang.
 • Reduceret vold og dermed færre skader på samfundet og tjenestemænd, hvilket bidrager til mindre sygefravær.
 • Færre personer skal anholdes, hvilket medfører færre anmeldelser som skal efterforskes og udredes af retssystemets forskellige instanser.
 • Tilliden til politiet forøges, og politiets omdømme styrkes.
 • I veledningen kan du se en tabel der viser faldet i klager over politiet og brugen af magt mod borgerne i udvalgte politikredse i USA, efter indførelsen af kropsbårne kameraer i politistyrken. Konklusionen er klar: Anvendelse af kropsbårne kameraer reducerer antallet af klager fra borgere og magtanvendelse mod borgerne.

Når borgerne ser, at en tjenestemand bærer kamera, mindskes risikoen for konfrontation markant. Rialto Police Department i Californien noterede sig et fald på 87,5 % i antallet af klager over sine betjente, samt en reduktion i brugen af magtanvendelse mod borgere på 59 %, efter de begyndte at anvende kropsbårne kameraer. Præcis samme effekt har kropsbårne kameraer haft indenfor blandt andet vagtbranchen.

Vi anvender følgende tænkte situation: Politiet modtager en alarm: "Indbrud i lejlighed, skrig og råb fra stedet, nogen har hørt dødstrusler omtalt". Politiet ankommer til stedet og tager beslutning om at gå ind for at forhindre yderligere forværring af situationen.
Tumult opstår med skrig og håndgemæng. En kniv anvendes, peberspray og våben affyres, barnegråd, nogen falder til gulvet, en person i en sofa filmer med sin telefon. Den anholdte føres bort, sårede bæres til en ventende ambulance, redningspersonale, journalister, helikopter, tilskuere, afspærringer, TV - kort sagt kaos!
Efterfølgende skal der redegøres for hvem der gjorde hvad, hvornår og i hvilken rækkefølge. Det kan vise sig overordentligt svært at godtgøre forløbet. Ord mod ord og pludselig får optagelsen på telefonen stor betydning. Filmen viser en mand med en mobiltelefon i hånden, som skynder sig ud af stuen og ind i entreen. Derefter skrig og tumult og 10 sekunder senere to skud og et skrig. Betjenten som skød, hævder at personen, som han mødte i entreen, kastede sin mobiltelefon mod ham og derefter greb en kniv, som han angreb betjenten med. Begge beskrivelser er sande.
Problemet er, at betjenten, som skød, er den eneste, som overlever og kan fortælle om det. Betjenten bliver sandsynligvis ikke anklaget for noget i denne sammenhæng, men skal leve med konsekvenserne af ikke at kunne underbygge sin version med beviser. Politiet kan ikke afse ressourcer til at have personale til kun at filme i lignende situationer. Et kamera på brystet eller på hjelmen af de indtrængende betjente, ville have givet den dokumentation som nu mangler.

En anden anvendelse kan være på parkeringsvagter samt eksempelvis togrevisorer som ofte må finde sig i ukvemsord og ind imellem aggressive handlinger som slag og spark. Det er lettere at dokumentere bagefter med et kamera, som rent faktisk har en positiv påvirkning på arbejdsmiljøet. Risikoen for at situationen eskalerer reduceres betragteligt, når alle ved, at der bliver optaget.

Kropsbårne kameraer kan anvendes i rigtigt mange forskellige sammenhæng. Eksempelvis:

 • Når brandmanden slukker en bilbrand og angribes med sten.
 • Når socialhjælperen i en kommune skal have en svær samtale.
 • Når man i detailhandlen skal have en snak med personer omkring svind eller butikstyveri.
 • Ofte vil optagelserne have direkte på virkning på arbejdsmiljøet, med de vil også have direkte indflydelse på retssikkerheden for de implicerede parter.

Kvalitetssikring
Et andet område hvor kropsbårne kameraer kan have positiv effekt er ved kvalitetssikring. Eksempelvis når:

 • Fødevarekontrollen skal dokumentere deres besøg.
 • En vagt skal dokumentere et indbrud.
 • En vagt skal dokumentere at ’kaffemaskinen ikke er slukket’ og i mange andre sammenhæng.
 • Et værdifuld transport åbnes og aflæsses.

I mange situationer er der et reelt behov for at dokumentere en hændelse eller et hændelsesforløb – dels for at bevise hvad der er sket, men også for at kunne modbevise fejl-agtige påstande om hvad der er hændt. Det er ofte muligt med kropsbårne kameraer da de netop er mobile og reelt til stede ved hændelsen.

Det er vigtigt, at softwaren som håndterer optagelserne fa de kropsbårne kameraer også giver mulighed for at indeksere og tilføre metadata til de enkelte filer på en effektiv måde.  Hver person som benytter systemet skal, ikke mindst af hensyn til persondataloven, registreres i en hændelseslog.

Noter til overvejelse
Anvendelsen af kropsbårne kameraer kræver en del overvejelser. Ud over dem vi allerede har gennemgået, så bør man også overveje nedenstående punkter:

 • Strømforsyning, nødstrøm til server og netværk.
 • Sikringsniveau for server. 
 • Serverkapacitet.
 • Antivirus og netværkssikkerhed.
 • Tidssynkronisering af server og kamera.
 • Vi er naturligvis klar til at vejlede omkring kropsbårne kameraer til hver en tid.

 

 

 

 

 

 
footer phone picture
mail footer