Sikring af mennesker og værdier siden 1963

 

 

Kropsbårne

Kameraer

 

 

Kropsbårne kameraer er lovgivningsmæssigt vurderet som smartphones, men blandt andet kravene i persondataloven stiller indirekte krav til at data sikres i kameraet og til stadighed beskyttes mod uvedkommende. Tilsvarende bør det være tydeligt markeret på kameraet, når der optages - og der bør eventuelt suppleres med skiltning - enten på uniform eller kameraet.

Download Vejledning_Kropsbårne_Kameraer
Download  Howeni_Eurosafe_Produktkatalog_Dokumentation

Noget af det unikke ved et kropsbåret kamera er, at bæreren har hænderne fri til at udføre sit arbejde som at:

 • Beskytte og hjælpe
 • Retsforfølge kriminalitet
 • Dokumentere et gerningssted
 • Forsvare sig
 • Pågribe en mistænkt
 • Observere under bevægelse
 • Slukke en brand
 • Behandle sårede
 • Interviewe personer
 • Lede efter gemt narkotika i et køretøj
 • Kontrollere levnedsmiddelhåndtering
 • Med flere

Der leveres kameraer som kan bæres på torso, hoved eller som brille. Hvilken løsning man vælger, afhænger af i hvilket miljø kameraet skal anvendes. Generelt giver løsninger monteret på hovedet større mulighed for at følge kamerabærerens observationer men også et mere uroligt billede.
At kunne dokumentere en hændelse har mange positive sider, idet man efterfølgende kan bevise hvad der er sagt og gjort. Det medfører, eksempelvis indenfor politiet en reduktion i samfundsudgifterne på grund af at:

 • Situationer ikke vil eskalere til voldelig adfærd i ukontrolleret omfang.
 • Reduceret vold og dermed færre skader på samfundet og tjenestemænd, hvilket bidrager til mindre sygefravær.
 • Færre personer skal anholdes, hvilket medfører færre anmeldelser som skal efterforskes og udredes af retssystemets forskellige instanser.
 • Tilliden til politiet forøges, og politiets omdømme styrkes.

Produkter og løsninger
Vi tilbyder de unikke Axon og Evidence produkter fra Taser International. Det er produkter og løsninger der er leveret til over 3.500 myndigheder i hele verden så vi har et enormt erfaringsgrundlag.

Vejledning
Vi har skrevet en vejledning om hvordan kropsbårne kameraer (kropskameraer) kan være med til at dokumentere hændelser, og hvad det kan betyde for arbejdsmiljø, retssikkerhed samt sikring og sikkerhed for alle implicerede parter. Den kan downloades gratis nedenstående.

 

 

 
footer phone picture
mail footer