Sikring af mennesker og værdier siden 1963

 

 

Tanksikring

HS Stationære

 

 

HS indikative
Tanksikring HS2 StationærStandard
 
HS fast seal
Sikringsstuds til udluftningsrør
 
HS airline padlock
Sikringsstuds H2 med udluftning
 
HS airline padlock
Sikringsstuds fastgøres med umbraconøgle
 

Tanksikring HS Stationær afhjælper det stigende antal tyverier af olie og benzin fra stationære tanke i den private og den offentlige sektor. Systemet anvendes til sikring af rørsystemer og kan monteres på alle 2 tommer rør. Tanksikring HS Stationær leveres også til 3" og 4" rør - både under- og overjordisk.
Tanksikring HS Stationær kan anvendes til aflåsning af såvel benzin- som olietanke men også til gift- og kemikalietanke.

Download Howeni_Eurosafe_Forsegling_Tanksikring_HS_Stationær

Godkendt
Oprindeligt godkendt, testet og klassificeret i Skafor Rød sikringsklasse hovedgruppe 1. Skafor standarden er udgået og Tanksikring HS Stationær er som konsekvens af dette uklassificeret efter 1.1.2016. Vi gør opmærksom på, at udgåede produkter ikke må anvendes i ny-installationer i henhold til Forsikring og Pension.  Dette er kun gældende i forbindelse med ny-installationer, hvor sikringsniveauet er krævet af forsikringsselskabet. Da der ikke er andre standarder som produktet kan klassificeres efter, markedsfører vi fortsat produktet og det er præcist lige så sikkert som det altid har været.

Nem montage og vedligeholdelse
Systemet består kort fortalt af en studs samt et dæksel. Montagen er nem, idet man blot skal fjerne det gamle dæksel og fastgøre studsen på røret med en Umbracko nøgle. Efterfølgende påsættes sikringsdækslet. Fastgørelsen af studsen bør regelmæssigt kontrolleres, og eventuelt kan skruerne, der anvendes til fastgørelse af denne, fastgøres med Locktight. Både montage og løbende servicering kan ske af almindelige håndværkskyndige personer, men naturligvis tilbyder vi gerne en fast pris på montage og/eller løbende servicering.

Studs
Sikringsstuds HS 2 anvendes på 2" rør. Ved tanke med udluftningssystemer anvendes sikringsstuds med udluftning. Sikringsstudsene er forsynet med et sæt pinolskruer, der sikrer mod afskruning fra oliebeholderens påfyldningsrør.

Dæksel
Sikringsdækslet fremstilles i smedebar aluminium med indlagt 2mm hærdet stålplade og en indbygget opboringssikret hærdet Abloy nøglelås med 2 nøgler. Som standard leveres alle enheder med forskellige låse, med de kan også leveres enslukkende, således at samme nøgle kan anvendes på flere tanke.

Andre løsninger
Ud over Tanksikring HS Stationær og Tanksikring TankSafe Mobile fremstiller vi også sikringskasser med jalousiåbning til overjordiske påfyldninger til 2 eller 5 studser, der fastgøres til påfyldningspladsens betonplade. Vi laver endvidere kørebanedæksler med skjult lås og helt plan overflade, der anvendes til beskyttelse af ”følsomme” kabel- og rørbrønde i trafikerede områder.

Levering og montage
Vi er ISO certificeret inden for “Projektering, installation, service samt vedligeholdelse af mekanisk sikring” og alle vores transportører, montører og serviceteknikere er uddannede og certificerede i sikringsteknik. Vi anbefaler, at vi udfærdiger en installationserklæring til dig af hensyn til forsikringskrav og kvalitetssikring.

 

 

 
footer phone picture
mail footer