Sikring af mennesker og værdier siden 1963

 

 

Kammerlåse

Amlock

 

 

HS Amlock kammerlaas til automatvaaben A
Amlock kammerlås til automatvåben
 
HS Amlock kammerlaas til automatvaaben B
Amlock kammerlås til automatvåben
monteret
 
HS Amlock kammelaas til haglgevaer
Amlock kammelås til haglgevær
 
HS Amlock kammerlaas i haglgevaer efter forsoeg paa udtagning
Amlock kammerlås i haglgevær efter forsøg på udtagning
 
HS Amlock kammerlaas i kammer udsat for pres paa otte et halvt ton
Amlock kammerlaas i kammer udsat for pres på 8,5 halvt-ton
 
 
 

Amlock kammerlåse er testet af blandt andet Teknologisk Institute efter den oprindelige Skafor standarden. En kammerlås giver den optimale sikring af våben, både mod tyveri og røveri samt misbrug. Et våben sikret med Amlock kammerlås kan nemlig IKKE anvendes og hvem vil stjæle noget som ikke kan bruges eller omsættes?

Løsningen er aktiv sikring
Sikringsformen er kendt under begrebet aktiv sikring og fungerer i princippet som en værditransportkuffert hvor pengene indfarves ved forsøg på åbning, og dermed ikke kan anvendes. Kammerlåsen monteres i kammeret på våbenet og er den aflåst, kan låsen IKKE udtages uden at våbnet ødelægges og våbnet er værdiløst og kan efterfølgende ikke anvendes. Erfaringsmæssigt virker denne form for sikring både præventivt og reelt.

Sikringsskabe kontra kammerlåse
Ifølge den gældende våbenlov skal skydevåben opbevares i et sikringsskab, der er godkendt efter den europæiske Standard EN 1143-1 i Grade 0, eller som har et sikringsniveau der svarer til denne standard - eksempelvis den oprindelige Skafor standard i Blå sikringsklasse hovedgruppe 2 (udgået) eller den svenske standard SSF3492. Der skal anvendes EN 1143-1 i Grade 1 hvis der er flere end 25 våben.

Godkendte våbenskabe er normalt fremstillet af 4 mm stålplader med en dør, der aflåses med nøglelås eller elektronisk kodelås. De oprindelige Skafor Blå hovedgruppe 2 skabe skulle som minimum modstå 28 minutters angreb under testen på Teknologisk Institut. Der måtte ikke anvendes el-værktøj med ledningstilslutning (230 volt) og maksimumlængden på et enkelt stykke værktøj måtte ikke overstige 500 mm.
Vi har siden 1963 arbejdet med værdiopbevaringsenheder (sikringsskabe og pengeskabe). I den virkelige verden – udenfor testmiljøet - anvendes i dag meget mere avanceret værktøj ved indbrudsforsøg, og desuden er der sket en fantastisk udvikling af batteridrevne værktøjer. Det medfører reelt, at alle våbenskabe kan åbnes på omkring 5-10 minutter.

Ved testen af vores Amlock kammerlåse var der frit værktøjsvalg, konklusionen var - KAN IKKE ÅBNES!

Ud over testen på Teknologisk Institut er kammerlåsene løbende udviklet og testet sammen med Försvarets Materielverk och Säkerhetspolisen. Der er gennemført en mængde forskellige test såsom opbrydning, saltvandsprøve, nedkølingstest, rysteprøver, slagprøver med mere.

Krav kontra fornuft
Den danske lovgivning kræver sikringsskabe, men den rigtige løsning rent sikringsmæssigt er i vores optik Amlock kammerlåse i kombination med sikringsskabe:

  • Kammerlåsen forhindrer anvendelse.
  • Sikringsskabe vanskeliggør tyveri.
  • Kammerlåsen sikrer våbenet i alle situationer – også under transport.

Kammerlåse er en unik løsning som vi har arbejdet med i snart 15 år. Den første Amlock kammerlås blev udviklet i slutningen af 90’erne. Den største kunde er Svenska Forsvaret, Hemvärnet der har omkring 70.000 kammerlåse i drift. I virkelighedens verden har der været 0 (nul) fejl/problemer/reklamationer med låsene i Sverige – det er den bedste test.

Kammerlåsen er desuden væsentligt billigere rent driftsmæssigt. Kammerlåsen følger våbenet og kan installeres af alle og kan leveres med systemlåse.

Kammerlåsene udvikles specifikt til de forskellige våben
På nuværende tidspunkt findes der løsninger til følgende våben:

  • Kammerlås AK 5 (FN FNC) - Standardvåbenet i Svenska Fältförband
  • Kammerlås HK 33 og HK 53 anvendes af militær og politi i mange lande.
  • Kammerlås MP 5 et af verdens mest udbredte automatvåben.
  • Heckler og Koch G3/AK 4 et andet af verdens mest udbredte automatvåben.
  • Colt AR15/M16 og Diemaco C7/C8 et tredje af verdens mest udbredte automatvåben.

Vi kan udvikle låse til stort set alle våben og har eksempelvis løbende udviklet til en løsning for jagtgeværer.

 

 

 

 

 

 

 
footer phone picture
mail footer